Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và đối thoại thủ tục hành chính về lĩnh vực công tác dân tộc
 

  Sáng ngày 08/10, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và đối thoại thủ tục hành chính về lĩnh vực công tác dân tộc. Đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng ban Dân tộc Thành phố chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng chức năng và toàn thể công chức, người lao động thuộc Ban Dân tộc Thành phố; đại diện Văn phòng HĐND-UBND huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Phòng Dân tộc Ba Vì và phóng viên các cơ quan báo chí của Trung ương và Thành phố.

Trong 9 tháng đầu năm 2020 Thủ đô và đất nước có nhiều sự kiện lớn: Kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô; năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tại Kỳ họp thứ 9 khóa XIV Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Bên cạnh đó, thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân nói chung và đồng bào DTTS nói riêng. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và của lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, cùng sự quyết tâm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, ngành công tác dân tộc đã thực hiện hiệu quả, kịp thời, đồng bộ và đúng các đối tượng được thụ hưởng các chính sách dân tộc của Trung ương và Thành phố.


Trưởng Ban Dân tộc Thành phố Nguyễn Tất Vinh phát biểu tại Hội nghị


Trong 9 tháng đầu năm, Ban Dân tộc tham mưu UBND Thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam lần thứ II phân công; Trình UBND Thành phố phê duyệt danh sách bầu bổ sung, thay thế người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2020-2030 theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc sát nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố; Đặc biệt thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV và sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ban đã thành lập Tổ công tác giúp lãnh đạo Ban xây dựng dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch của UBND Thành phố triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đã tổ chức thành công Chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác dân tộc các tỉnh, thành phố phía Bắc tại thủ đô Hà Nội. Tại chương trình Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố đã thảo luận những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở từng địa phương, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và về cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân tộc cấp tỉnh, Phòng Dân tộc cấp huyện sau khi các Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 và Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Chương trình cũng là cơ hội để Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố báo cáo, kiến nghị đề xuất trực tiếp với đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ở từng địa phương. Đây cũng là hoạt động thiết thực của các Ban Dân tộc chào mừng Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Bên cạnh đó, đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc tại huyện Quốc Oai và Ba Vì cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng 4 trên địa bàn Thành phố theo Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 15/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”; tổ chức 14 lớp tập huấn công tác dân tộc và tuyên truyền pháp luật tại 5 huyện vùng DTTS cho gần 3.000 lượt người là cán bộ làm công tác dân tộc từ huyện đến cơ sở và người có uy tín, người DTTS tiêu biểu.

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, Ban đã chỉ đạo và triển khai quyết liệt việc phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố trên địa bàn vùng dân tộc, miền núi. Thành lập đoàn đi kiểm tra, nắm tình hình phòng, chống dịch bệnh tại các xã vùng dân tộc, miền núi của Thủ đô…

Tại các huyện có xã vùng DTTS và miền núi tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020; Đề án bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS trên địa bàn; thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS, bình xét, bổ sung, thay thế người có uy tín đảm bảo đúng quy định; thực hiện rà soát các dự án đã được bố trí nguồn vốn đến năm 2020 thuộc Kế hoạch số 138/KH-UBND của UBND Thành phố, đề xuất các dự án thực hiện giai đoạn 2021-2025… Riêng huyện Thạch Thất đã tổ chức 10 lớp tập huấn phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; cung cấp 15 ha giống lúa mới; 15 ha giống cây dổi cho người dân thuộc 3 xã Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung.

Ý kiến của các đại biểu phát biểu tại hội nghị đã phân tích làm rõ hơn những kết quả đạt được và những tồn tại, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc thời gian qua. Đồng thời, kiến nghị đề xuất với Thành phố và cơ quan chuyên môn một số nội dung như: Ban hành Quyết định phê duyệt danh sách người có uy tín sau khi thực hiện việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 26/12/2019 của HĐND Thành phố; có chính sách hỗ trợ đối với những hộ mới thoát nghèo… Đối với thủ tục hành chính về lĩnh vực công tác dân tộc các địa phương đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức làm công tác dân tộc trong 9 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nêu lên một số tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc thời gian qua. Với 3 tháng cuối năm, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, thực hiện tốt công tác nắm tình hình địa bàn vùng DTTS về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hai là, tập trung xây dựng báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND của UBND Thành phố, trên cơ sở đó xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS Thủ đô giai đoạn 2021-2025.

Ba là, tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch của UBND Thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2030.

Bốn là, hoàn thành việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 23/11/2018 của UBND Thành phố về thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020.

Năm là, tổ chức Chương trình Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS Thủ đô tiêu biểu, xuất sắc năm học 2019-2020.

Sáu là, tiếp tục triển khai Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 15/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”.

Bẩy là, tổ chức cho người có uy tín trong đồng bào DTTS đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh bạn.

Tám là, tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS Thành phố.

Chín là, trình UBND Thành phố phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Mười là, tiếp tục tham mưu UBND Thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS Việt nam lần thứ II phân công.

Mười một là, tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng DTTS và miền núi Thủ đô.

Mười hai là, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đại diện lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện Ba Vì phát biểu tại Hội nghịĐại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện Mỹ Đức phát biểu tại Hội nghị
Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện Thạch Thất phát biểu tại Hội nghị
Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện Chương Mỹ phát biểu tại Hội nghị
Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện Quốc Oai phát biểu tại Hội nghị


Xuân Tứ - Kim Nguyên

in Quay trở lại
thông báo
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

21oC

Độ ẩm: 49%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 17:00:00
ngày 2020-11-29