Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2022 của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội.
 
Các tin khác:
Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2021, 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2021-2030.
Thông báo về việc ủy quyền điều hành công việc trong thời gian Trưởng Ban đi công tác.
Ban Dân tộc Thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 17/12/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022..
Trưởng Ban Dân tộc Thành phố triển khai Công điện số 26/CĐ-UBND ngày 02/12/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Biểu dương 23 hộ gia đình làm kinh tế giỏi và 101 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô
Ban Dân tộc Thành phố triển khai thực hiện 25/CĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Chương trình công tác tháng 12/2021
Thông báo tiếp tục tiếp nhận công chức chuyển về công tác tại Ban Dân tộc Thành phố
thông báo
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

32oC

Độ ẩm: 63%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:26:44
ngày 2022-10-04