Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?



Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội nghị tập huấn công tác dân tộc và tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2022

  Từ ngày 18/4/2022 đến ngày 13/5/2022, tại các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai và Mỹ Đức, Ban Dân tộc Thành phố đã tổ chức 6 Hội nghị tập huấn công tác dân tộc và phổ biến pháp luật cho gần 1.000 đại biểu.

Đồng chí Nguyễn Phúc Hải, Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố truyền đạt  với Hội nghị những nội dung về công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Thủ đô Hà Nội được tổ chức tại Suối Hai, huyện Ba Vì

Đồng chí Nguyễn Phúc Hải, Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố truyền đạt với Hội nghị những nội dung về công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Thủ đô Hà Nội được tổ chức tại Suối Hai, huyện Ba Vì

  Dự hội nghị, đại biểu ở huyện là đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Dân tộc huyện Ba Vì, cán bộ phụ trách công tác dân tộc các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức và Chương Mỹ; đại biểu ở 14 xã vùng dân tộc, miền núi là đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các đoàn thể, cán bộ phụ trách công tác dân tộc; đại biểu ở thôn là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Phó thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Hội Nông dân, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ và đại biểu tiêu biểu thuộc 14 xã vùng dân tộc, miền núi.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên phổ biến về Luật Bảo vệ môi trường; Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Nét mới tại hội nghị năm 2022 là các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Phúc Hải, Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố trực tiếp truyền đạt về Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND Thành phố về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết chuyên đề số 16/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND Thành phố về chính sách hỗ trợ hàng tháng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố Hà Nội.  

Đồng thời, đồng chí Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố đã dành thời gian để đối thoại với các đại biểu, qua đó các đại biểu đã cung cấp nhiều thông tin và đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc tại địa phương; về chế độ phụ cấp đối với cán bộ làm công tác dân tộc kiêm nhiệm ở xã, đối với cán bộ chủ chốt ở thôn hiện nay mức phụ cấp còn thấp trong khi đó địa bàn rộng, đi lại còn khó khăn, công việc nhiều vì vậy đề nghị có chính sách hỗ trợ đặc thù để động viên họ yên tâm thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục quan tâm tổ chức các hội nghị tập huấn, tuyên truyền và mở rộng đối tượng tham gia... Cùng những kiến nghị, đề xuất Thành phố chỉ đạo xử lý quy hoạch dự án “treo” để địa phương xây dựng các công trình dân sinh bức xúc, người dân được chủ động thực hiện các quyền sử dụng đất theo quy định, tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, nhàvăn hóa, khôi phục bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí PhóTtrưởng Ban Dân tộc Thành phố đã tiếp thu các ý kiến của đại biểu đồng thời trao đổi làm rõ một số kiến nghị, đề xuất và cung cấp thêm các thông tin để các đại biểu hiểu rõ hơn về sự quan tâm của Trung ương, Thành phố, cũng như các giải pháp triển khai thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc và phát triển vùng dân tộc, miền núi thiểu số Thủ đô./.

Một số hình ảnh tại hội nghị:




Các đại biểu dự hội nghị tại Suối Hai, huyện Ba Vì




Các đại biểu dự hội nghị tại Khoang Xanh, huyện Ba Vì



Các đại biểu dự hội nghị tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai



Các đại biểu dự hội nghị tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất



Các đại biểu dự hội nghị tại Quan Sơn, huyện Mỹ Đức

Kim Nguyên

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 21:30:00
ngày 2022-07-02