Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hà Nội tổng kết công tác dân tộc năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
 

 

          Toàn cảnh hội nghị tổng kết


 Ngày 29/12/2016, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí  Nguyễn Văn Sửu – Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ- Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, các đại biểu đại diện lãnh đạo: các Vụ, thuộc Uủ ban Dân tộc, các sở, ban, ngành thành phố;  lãnh  đạo phòng Dân tộc các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ  Đức, Văn phòng UBND huyện Chương Mỹ và lãnh đạo UBND 14 xã vùng dân tộc miền núi của Thành phố. Cùng toàn thể cán bộ làm công tác dân tộc của thành phố.
          Năm 2016, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ủy ban Dân tộc, của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành Thành phố và của cấp ủy, chính quyền các địa phương, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô, Ban Dân tộc Hà Nội đã triển khai hoàn thành các chương trình, kế hoạch  nhiệm vụ của Chính phủ và Thành phố giao cũng như thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc. Đặc biệt, tham mưu trình UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 138/KH - UBND ngày 15/7/2016 của UBND thành phố Hà Nội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020;  Quyết định số 3564/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 của thành phố Hà Nội.  Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng mô hình phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho đồng bào dân tộc Dao xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo”, phê duyệt Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong đồng bào Dân tộc thiểu số giai đoạn 2016- 2020. Tổng kết thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015, sơ kết 02 năm triển khai chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc và chỉ thị 28/ CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội.  Tổng kết khen thưởng người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2016.
  Các chính sách dân tộc được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng, nhất là chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách về Y tế, giáo dục và công tác giảm nghèo bền vững đạt kết quả thiết thực. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật có nhiều đổi mới. Trong năm đã tổ chức 21 lớp tập huấn công tác dân tộc, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật và các chính sách dân tộc cho trên 4.000 lượt đại biểu tham gia. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc; Chủ trì phối hợp với Thành đoàn, Sở Y tế và các huyện tổ chức thành công Chương trình khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho trên 1.000 người là đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ DTTS, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại 6 xã dân tộc miền núi; tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng 170 học sinh DTTS học giỏi năm 2016,.... Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc thực hiện có hiệu quả.
   Có thể khẳng định rằng do thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc nên đã góp phần đẩy mạnh công tác giảm nghèo, giảm nghèo bền vững đối với đồng bào vùng DTTS, quan tâm chú trọng đầu tư các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào được duy trì thường xuyên, đảm bảo chất lượng ngày càng tốt hơn. Công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn các chủ trương, đường lối, các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho đồng bào các xã vùng dân tộc miền núi của Thành phố được quan tâm thực hiện, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các xã vùng dân tộc miền núi của Thủ đô.


Đồng chí  Nguyễn Văn Sửu - Uỷ viên Ban thường vụ- Phó Chủ tịch

UBND thành phố Hà Nội phát biểu  tại  hội nghị


   Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Nguyễn Văn Sửu đã ghi nhận những kết quả đạt được và chỉ rõ những khuyết điểm, tồn tại của cơ quan công tác dân tộc Thành phố. Phó Chủ tịch khẳng định, trong thời gian qua, thành phố luôn quan tâm đến công tác dân tộc, chăm lo cho đồng bào dân tộc cả về vật chất và tinh thần. Ngoài các chương trình, dự án, chính sách cho phát triển kinh tế, đã quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống đồng bào DTTS, động viên khen thưởng kịp thời người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc đã có những cố gắng, chủ động tích cực hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đồng chí Phó chủ tịch đã định hướng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong công tác dân tộc năm 2017. Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố đồng chí Phó Chủ tịch trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho tập thể  Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Dân tộc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.
    Kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố Nguyễn Tất Vinh đã nhấn mạnh, trong năm 2017 công tác dân tộc của Thành phố cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm:
   - Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan đôn đốc, kiểm tra việc  triển khai thực hiện kế hoạch 138/KH-UBND và tổ chức triển khai 2 tiểu đề án xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và phát triển sản xuất, chế biến một số cây thuốc tại xã Ba Vì, huyện Ba Vì;
   -Tích cực tập huấn, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Thành phố đối với cán bộ làm công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn Thành phố.
   - Tiếp tục phối hợp với các đơn vị, sở, ban ngành có liên quan trong các hoạt động khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình Tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc là người DTTS thi đỗ Đại học và đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi năm 2017. Tổ chức hội nghị biểu dương hộ gia đình DTTS làm kinh tế giỏi trên địa bàn.
   - Tăng cường phối hợp với các Sở, ngành thành phố, khảo sát, tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình và điều kiện vùng DTTS Thủ đô. Tiếp tục tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân Thành phố trong việc xây dựng và triển khai các Kế hoạch thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn.
   -Tổ chức các hoạt động về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn theo quy định.
   - Tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chính sách, chương trình đối với vùng đồng bào DTTS tại một số huyện theo kế hoạch. Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ các phòng, ban chuyên môn, lãnh đạo quản lý cấp cơ sở trên địa bàn Thành phố.
   - Kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của UBND thành phố Hà Nội. Từng bước kiện toàn đủ bộ máy lãnh đạo, công chức tại các phòng chức năng thuộc Ban Dân tộc Thành phố. Tăng cường công tác cải cách hành chính,  kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Tiếp tục thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO: 2008 của Ban.
   -  Tích cực học tập trao đổi kinh nghiệm về công tác dân tộc với các tỉnh thành trong cả nước, phát huy vai trò vị trí công tác dân tộc của Thủ đô. Tổ chức đón tiếp các đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh đến trao đổi, học tập kinh nghiệm.


Đ/c Nguyễn Tất Vinh – Trưởng Ban trao giấy khen cho đại diện các tập thể

 được khen thưởng năm 2016


          Cũng tại hội nghị, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố khen thưởng 8 tập thể và 14 cá nhân có đóng góp tích cực trong triển khai công tác dân tộc năm 2016./.

Tin và ảnh: MINH ANH

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 71%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 15:00:00
ngày 2022-08-13