Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đoàn công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 138/KH/UBND của UBND Thành phố.
 
  •   Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội và nhiệm vụ do UBND Thành phố giao cho Ban Dân tộc tại Kế hoạch số  138/KH-UBND ngày 15/7/2016, Ban Dân tộc Thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 28/KH-BDT ngày 29/6/2017 kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 15/7/2016 của UBND Thành phố về phát  triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS miền núi Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020; ban hành Quyết định số 51/QĐ-BDT ngày 02/8/2017 của Ban Dân tộc về việc thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 15/7/2016 của UBND Thành phố, đồng chí lãnh đạo Ban Dân tộc Thành phố làm Trưởng đoàn, tham gia Đoàn công tác gồm các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phòng Kế hoạch Tổng hợp và phòng Chính sách Dân tộc Ban Dân tộc Thành phố.
  • Với mục đích nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả, tiến độ thực hiện kế hoạch, các tiêu chí theo mục tiêu của từng chương trình, dự án đã đặt ra trong kế hoạch. Thông qua kiểm tra để rà soát, xác định tính cấp thiết của từng dự án, tham mưu, đề xuất báo cáo UBND Thành phố xem xét, bố trí kế hoạch vốn năm 2018 cho các chương trình, dự án đảm bảo hiệu quả, đồng thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện kế hoạch.
  • Đoàn công tác liên ngành đã tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND trên địa bàn 05 huyện với tổng số 69 dự án, trong đó: Lĩnh vực Giao thông 40 dự án, lĩnh vực trường học 19 dự án, lĩnh vực Y tế 01 dự án; lĩnh vực Thủy lợi 09 dự án. Qua quá trình kiểm tra, Đoàn công tác nhận thấy việc triển khai thực hiện dự án ở các địa phương cho thấy cơ bản đều hoàn thành về khối lượng và chất lượng công trình, tiến độ giải ngân cơ bản theo kế hoạch đề ra, việc đầu tư cho các dự án thuộc Kế hoạch số 138/KH-UBND đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và sự đồng tình ủng hộ của đồng bào DTTS, nên việc thực hiện Kế hoạch đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi và đem lại hiệu quả thiết thực, đời sống vật chất và tinh thần của bà con đã được nâng lên rõ rệt, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội phục vụ đời sống nhân dân của 14 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, từ đó góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vùng DTTS của Thủ đô./.

Một số hình ảnh Đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra tại địa phương:


.

.


Tại trường mầm non xã Vân Hòa A (Ba Vì)Đường giao thông xã Vân Hòa (Ba Vì)Đường giao thông tại thôn Yên Sơn, xã Ba Vì (Ba Vì)Đường giao thông Ba Trại-Cẩm Lĩnh (Ba Vì)


Đường trục giao thông thôn Phú Yên, xã Yên Bài (Ba Vì)


Cải tạo, nâng cấp vai mương xã Ba Trại (Ba Vì)Trường mầm non xã Ba Trại (Ba Vì)


Đoàn kiểm tra Nhà văn hóa thôn Đồng Âm

 xã Phú Mãn (Quốc Oai)


Trạm bơm tưới xã Đông Xuân (Quốc Oai).Đường giao thông xã Tiến Xuân (Thạch Thất)Cải tạo, nâng cấp đường trục chính xã An Phú (Mỹ Đức)Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn

xã An Phú (Mỹ Đức).


Đường giao thông xã Trần Phú (Chương Mỹ)
Bài và ảnh: Hồng Thơ - Mai Phương

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:00:00
ngày 2018-09-25