Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 23-CTr/TU 01/11/2018 Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 27/NQ-TW, ngày 21/05/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
2
Số 24-CT/TU 31/10/2018 Chỉ thị về việc nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố HN
3
Số 13/CTr-BDT 26/10/2018 Chương trình công tác tháng 11 năm 2018
4
Số 168/BC-BDT 22/10/2018 Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng cuối năm 2018
5
Số 35/TB-BDT 22/10/2018 Thông báo về việc xét nâng bậc lương thường xuyên năm 2018
6
Số 39/KH-BDT. 19/10/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 5298/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội
7
Số 32/TB-BDT 08/10/2018 Thông báo về việc ủy quyền điều hành công việc trong thời gian Trưởng Ban đi công tác
8
Số 31/TB-BDT 03/10/2018 Thông báo lịch thực hiện Đối thoại thủ tục hành chính về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố
9
Số 35/KH-BDT 27/09/2018 Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội
10
Số 1115/SKH&CN-SHTT 26/09/2018 V/v Cuộc thi sáng chế 2018 - Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hàng ngày
Danh sách có 10/150 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
 • Thông tri (0)
 • Chỉ thị (0)
 • Chương trình (0)
 • Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
  Dự báo thời tiết
  Thành phố:

  23oC

  Độ ẩm: 100%

  Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

  Cập nhật lúc 00:30:00
  ngày 2018-11-13