Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

 Sáng ngày 10/7, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị

 Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Quang Đức, Vụ trưởng Vụ Địa phương I (UBDT); các đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Văn hóa xã hội (HĐND Thành phố); các sở, ban, ngành và toàn thể công chức, người lao động thuộc Ban Dân tộc Thành phố; đại diện Văn phòng HĐND-UBND huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Phòng Dân tộc Ba Vì; lãnh đạo UBND các xã vùng dân tộc, miền núi và phóng viên các cơ quan báo chí của Trung ương và Thành phố. Các đồng chí lãnh đạo Ban Dân tộc Thành phố chủ trì hội nghị.


Trong 6 tháng đầu năm 2020 Thủ đô và đất nước có nhiều sự kiện lớn: Kỷ niệm 65 năm sau ngày Giải phóng Thủ đô; năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tại Kỳ họp thứ 9 khóa XIV Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Bên cạnh đó, thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân nói chung và đồng bào DTTS nói riêng…

Trong bối cảnh đó, ngay từ đầu năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc Thủ đô đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBDT, của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố để xây dựng kế hoạch công tác với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và nêu cao quyết tâm bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng phải hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Kết quả đạt được của công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2020 rất đáng ghi nhận.


Theo đó, các chính sách dân tộc được triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng đối tượng. Ban đã triển khai xây dựng Đề án Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các DTTS để trình UBND Thành phố phê duyệt; tổ chức thăm hỏi, tặng 80 suất quà cho người có uy tín, đối tượng chính sách, hộ nghèo; tổ chức 6 lớp tập huấn công tác dân tộc và tuyên truyền pháp luật tại 5 huyện vùng DTTS cho trên 1.200 lượt người; tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, gắn với trao đổi học tập kinh nghiệm triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về “Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”; thành lập tổ công tác giúp lãnh đạo Ban xây dựng dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch của UBND Thành phố triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội... Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, Ban đã chỉ đạo và triển khai quyết liệt việc phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố trên địa bàn vùng dân tộc, miền núi. Thành lập đoàn đi kiểm tra, nắm tình hình phòng, chống dịch bệnh tại các xã vùng dân tộc, miền núi của Thủ đô…


Phát biểu thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở, các địa phương đã phân tích làm rõ hơn những kết quả đạt được và những tồn tại, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc thời gian qua. Đồng thời, kiến nghị đề xuất với Thành phố và cơ quan chuyên môn một số nội dung như: Sớm ban hành Đề án Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các DTTS; ban hành Quyết định phê duyệt danh sách người có uy tín sau khi thực hiện việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 26/12/2019 của HĐND Thành phố; tăng cường tổ chức các hội nghị tập huấn công tác dân tộc và tuyên truyền pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng dân tộc, miền núi…


Chia sẻ với những khó khăn của địa phương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn đã phân tích cụ thể từng ý kiến của các đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh: Thủ đô Hà Nội sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính vùng dân tộc, miền núi đã có nhiều đổi mới. Tốc độ phát triển kinh tế-xã hội, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Khoảng cách phát triển giữa vùng dân tộc, miền núi với vùng đồng bằng, đô thị được rút ngắn. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định, những kết quả, thành tích đã đạt được ở vùng dân tộc, miền núi có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc Thủ đô. Đặc biệt là Ban Dân tộc Thành phố đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc.


Chỉ đạo một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị Ban Dân tộc tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc của Trung ương và Thành phố để nâng cao hơn nữa đời sống của người dân vùng dân tộc, miền núi; Làm tốt công tác tham mưu Thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 phân công; Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề và UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân vùng dân tộc, miền núi; Với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các địa phương cần có sản phẩm du lịch đặc trưng, phát triển có trọng tâm, trọng điểm để thu hút du khách đến với vùng dân tộc, miền núi của Thủ đô…


Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn, Trưởng Ban Dân tộc Nguyễn Tất Vinh đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo UBND Thành phố và khẳng định Ban Dân tộc Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Trưởng Ban Dân tộc Thành phố cho biết: Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố đã đạt được những kết quả tích cực. Tình hình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS của Thủ đô cơ bản ổn định. Đồng chí Trưởng Ban Dân tộc Thành phố bày tỏ vui mừng khi Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Theo đó, Ban Dân tộc chủ động tham mưu Thành phố ban hành các văn bản để triển khai thực hiện Chương trình này.


Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố Nguyễn Tất Vinh đề nghị đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ Thành phố đến cơ sở tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, phục vụ tốt buổi đối thoại của Bí thư Thành ủy Hà Nội với đại biểu dân tộc thiểu số.


Hai là, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề và Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2030 có tính khả thi, thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Trên cơ sở đánh giá tổng kết việc thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 15/7/2016 của UBND Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020, Chương trình xây dựng Nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.


Ba là, tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.


Bốn là, tuyên truyền và phục vụ Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 theo phân công của UBDT và chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố.


Năm là, việc triển khai Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020, ngày 03/7/2020 UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 2902/QĐ-UBND quy định mức bình quân đất sản xuất cho mỗi hộ DTTS làm cơ sở để thực hiện chính sách vì vậy phải lưu ý việc xác định hộ thiếu đất sản xuất và khẩn trương hoàn thành trong năm 2020.


Sáu là, để có cơ sở thực hiện chính sách đối với người có uy tín phải rà soát, sắp xếp lại người có uy tin sau khi hợp nhất thôn theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 26/12/2019 của HĐND Thành phố theo đúng Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của UBDT. Dự kiến cuối quý III, Ban tổ chức cho người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các địa phương khác; Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín.


Bẩy là, triển khai Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 15/5/2020 của UBNDThành phố thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”. Đề nghị cán bộ xã, huyện, sở, ngành tích cực tham gia tạo điều kiện cho các đồng chí được triệu tập tham gia.


Tám là, phối hợp thực hiện 2 chương trình: Khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô và Tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm học 2019-2020. Ban hành đề án Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các DTTS trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Chín là, đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2021”.


Mười là, tổ chức Chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc.


Trưởng Ban Dân tộc Thành phố mong rằng, các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của ngành sẽ được đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ Thành phố đến cơ sở hoàn thành xuất sắc với tinh thần trách nhiệm cao./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:Trưởng Ban Dân tộc Thành phố Nguyễn Tất Vinh phát biểu kết luận hội nghịThay mặt lãnh đạo Ban Dân tộc Thành phố Phó Trưởng Ban Nguyễn Phúc Hải trình bày Báo cáo sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020Đồng chí Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố phát biểu tham luận tại Hội nghịĐồng chí Bùi Huy Giáp, Trưởng phòng Dân tộc huyện Ba Vì khái quát một số kết quả đạt được trong triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc của huyệnĐồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Quốc Oai kiến nghị đề xuất với Thành phố và cơ quan chuyên môn một số vấn đề liên quan đến việc triển khai các chính sách dân tộc tại địa phươngĐồng chí Trần Công Huấn, Phó Chủ tịch UBND xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ phát biểu tham luận tại hội nghị


Kim Nhung - Mai Phương

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

35oC

Độ ẩm: 44%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 09:30:00
ngày 2021-06-19