Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội
 
 •  
  Chiều ngày 05/8, tại sinh hoạt định kỳ Chi bộ Ban Dân tộc thành phố Hà Nội đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Tất Vinh đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, trong 2 ngày (03 và 04/8) với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.Các đại biểu dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XIII


 • Đại hội đã vinh dự được đón các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; cùng 267 đại biểu, đại diện cho 8.875 đảng viên trong toàn đảng bộ.
 • Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. Đại hội đã tập trung đánh giá, tổng kết những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khóa XII. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố đã cố gắng, nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đại biểu lần thứ XII Đảng bộ Khối đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã chỉ đạo xây dựng, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 chương trình công tác trọng tâm, 9 đề án, 3 nghị quyết chuyên đề. Công tác xây dựng đảng có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng tiếp tục được củng cố, các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên được kiện toàn. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Công tác dân vận được chú trọng. Góp phần quan trọng vào những thành tích chủ yếu và những dấu ấn nổi bật của thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã nhận được 34 tham luận góp ý vào Báo cáo chính trị của Đại hội, góp ý vào văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Bí thư Chi bộ thông báo nhanh kết quả

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XIII


 • Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và 5 bài học kinh nghiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời xác định mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chủ yếu, 2 khâu đột phá và 3 nhóm nhiệm vụ - giải pháp trong nhiệm kỳ mới, 7 chỉ tiêu chủ yếu đó là:
 • - 100% các tổ chức cơ sở đảng xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, hằng năm, chuyên đề.

 • - 100% các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện theo chủ đề hằng năm bảo đảm thực chất.
 • - Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, 100% chi bộ sinh hoạt chuyên đề 4 lần/năm trở lên.
 • - Hằng năm, cấp ủy tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo 100% các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; 100% các cơ quan, đơn vị đăng ký cơ quan, đơn vị văn hóa, trong đó 60% trở lên đạt chuẩn văn hóa; 90% tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 • - Hằng năm, thực hiện đúng hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên: 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không vượt quá 20% số đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.
 • - Kết nạp 350 đảng viên mới/năm.
 • - 100% cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, hằng năm, chuyên đề.
 • Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 25 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố khóa XII tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố khóa XIII với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.
 • Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố khóa XIII đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 5 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 15 đồng chí, trong đó có 13 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.
 • Nghị quyết Đại hội đã được 100% đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua.
 • Đại hội đã đề ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025./. 

Kim Nguyên - Mai Phương

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

19oC

Độ ẩm: 73%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:00:00
ngày 2020-10-23