Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030
 
  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố tại văn bản số 1242/VP-KT ngày 18/02/2021 của Văn phòng UBND Thành phố và công văn số 118/UBDT-CSDT ngày 01/02/2021 của Ủy ban Dân tộc về việc chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, ngày 25/02/2021 Ban Dân tộc Thành phố đã tổ chức hội nghị với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và UBND các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và Mỹ Đức bàn thống nhất các nội dung để xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND Thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.
Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận rất sôi nổi, góp ý vào dự thảo Kế hoạch... , hội nghị đã cơ bản nhất trí, thống nhất xây dựng khung dự thảo Kế hoạch của UBND Thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030.
Đồng chí Nguyễn Tất Vinh- Trưởng Ban Dân tộc Thành phố chủ trì hội nghị kết luận thống nhất các nội dung với các Sở, ngành và các huyện:
- Việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021- 2030 là thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, yêu cầu: Các sở, ngành và các huyện phải phối hợp, thống nhất khi lập danh mục công trình, dự án.
- Ưu tiên các công trình, dự án phục vụ đời sống dân sinh bức xúc, các công trình dự án phát triển sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội, ở địa bàn còn nhiều khó khăn và những xã phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2021, 2022.
- Không được trùng lắp với các công trình dự án khác.
- Việc lập danh mục các chương trình, dự án phải đảm bảo kịp thời theo tiến độ yêu cầu./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

 phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS của Thủ đô Hà Nội

giai đoạn 2021-2030

Đ/c Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố chủ trì hội nghịĐ/c Nguyễn Phúc Hải, Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố báo cáo tại hội nghị!


Đ/c Trần Sỹ Tiến- Phó Chi cục trưởng Chi cục phát triển Nông thôn- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố phát biểu tại hội nghị!


Đ/c Hoàng Nguyên Ưng, Phó chủ tịch UBND huyện Quốc Oai tham gia thảo luận
Đ/c Đặng Văn Cảnh, Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức phát biểu tại hội nghị!


Tin bài: Mai Phương

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

30oC

Độ ẩm: 62%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 15:00:00
ngày 2021-04-14