Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Sơ kết quý I, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022.
 

 

         Ngày 06/4/2022, Chi bộ Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Sơ kết quý I, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022. Dự Hội nghị có toàn thể các đồng chí đảng viên Chi bộ Ban. Đồng chí Nguyễn Tất Vinh - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban chủ trì Hội nghị.

        Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Thanh Thắng, Chi ủy viên, Phó Chánh Văn phòng báo cáo Sơ kết quý I, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022.

         Năm 2022 là năm bản lề triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong quý I, Chi bộ triển khai chủ đề công tác năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên triển khai tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 Chi bộ đề ra. Tăng cường công tác quản lý, điều hành chủ động triển khai xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác năm 2022 đảm bảo đúng tiến độ. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Chi bộ đã tập trung lãnh đạo đảng viên, công chức, người lao động hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật là: Tổ chức thành công Chương trình làm việc của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và lãnh đạo Thành phố với huyện Ba Vì về việc triển khai Kế hoạch số 253/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS&MN của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, đồng thời tổ chức đón tiếp nhiệt tình, chu đáo đoàn công tác của Ban Dân tộc các tỉnh bạn; thực hiện Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND Thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tính đến nay Thành phố đã bố trí 983 tỷ đồng để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng KTXH vùng DTTS&MN theo kế hoạch; tổ chức thành công Hội nghị công chức, người lao động; triển khai đánh giá xếp loại hằng tháng đối với công chức, người lao động theo Quyết định số 1814-QĐ/TU ngày 28/10/2021 của Thành ủy... Đặc biệt, Ban đã xây dựng kế hoạch và hoàn thành việc sắp xếp, chuyển đổi vị trí công chức theo đúng chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố và hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ. Từ ngày 01/4/2022, Lãnh đạo Ban có 01 Trưởng Ban, 01 Phó Trưởng Ban, có 03 phòng chức năng là Nghiệp vụ, Văn phòng và Thanh tra.Toàn cảnh Hội nghị

Về công tác xây dựng Đảng: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đảng viên, tuyên truyền quán triệt đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và Thành phố, các văn bản cấp trên; tổ chức cho toàn thể đảng viên Chi bộ tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21/KL-TW ngày 25/10/2021, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng (Khóa XIII) do Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố tổ chức; quán triệt sâu sắc các văn bản của Thành phố về sắp xếp các phòng thuộc Ban Dân tộc Thành phố để đảng viên, công chức, người lao động yên tâm tư tưởng trước, trong và sau chuyển đổi vị trí công tác và sắp xếp các phòng; triển khai Kế hoạch học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 100% các đảng viên nộp bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022; chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, giám sát được thành lập theo Quyết định số 1470-QĐ/ĐUK ngày 28/2/2022 của Đảng ủy Khối các Cơ quan Thành phố; duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định; Chi bộ tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ quan, đặc biệt từng bước phát huy vai trò của BCH Công đoàn trong tổ chức các hoạt động của Công đoàn…

Các đại biểu dự Hội nghị đã tham gia đóng góp ý kiến trên tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, dân chủ, nhất trí cao với kết quả thực hiện nhiệm vụ được nêu trong báo cáo, đồng thời đóng góp các ý kiến, đề xuất các giải pháp để chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trong quý tiếp theo.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Bí thư Chi bộ đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đảng viên trong Chi bộ đồng chí Bí thư đã đề cập đến những nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022: Tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thành phố; các đồng chí đảng viên bám sát chương trình công tác của cơ quan chủ động tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ được giao; thực hiện công tác quy hoạch Chi bộ; kiện toàn Chi ủy và Phó Bí thư; tiếp tục triển khai Nghị quyết của Đảng ủy Khối các Cơ quan Thành phố nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; tiếp thu hoàn thiện các yêu cầu của Đoàn kiểm tra giám sát của Đảng ủy Khối; tiếp tục rà soát, bổ sung các quy chế, quy định của Chi bộ; nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, phát huy vai trò của Ban Chấp hành Công đoàn...Chi bộ quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tạo sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, các đảng viên phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, trách nhiệm, trí tuệ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Tin và ảnh: Thanh Hà

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 71%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 15:30:00
ngày 2022-08-13