Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Chi bộ Ban Dân tộc Thành phố sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
 

 Chiều ngày 08/7/2020, Chi bộ Ban Dân tộc Thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự Hội nghị có đầy đủ các đồng chí đảng viên trong chi bộ.


Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt Chi ủy Chi bộ đồng chí Nguyễn Ánh Dương, Phó Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả nổi bật trong trong 6 tháng đầu năm 2020, Chi bộ Ban Dân tộc Thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác của Ban. Chú trọng xây dựng Chi bộ gắn với xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với toàn bộ đảng viên và công chức, người lao động trong cơ quan, coi sự đoàn kết nội bộ, đồng thuận trong cơ quan là một trong những điều kiện quan trọng hàng đầu góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc Thành phố lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội; công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (COVID-19) tại cơ quan và các địa phương vùng đồng bào DTTS của Thủ đô được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Chi bộ Ban thực hiện tốt việc duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, theo đó các nội dung, chất lượng sinh hoạt luôn được đổi mới và nâng cao. Đã quán triệt các đảng viên thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành phố. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chủ đề năm 2020 của Thành phố “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”.

Công tác phát triển đảng được quan tâm. Chi bộ đã phân công nhiệm vụ cho đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng; nắm bắt tình hình, tư tưởng của đảng viên, công chức, người lao động tại các phòng chức năng. Hàng tháng yêu cầu đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú, báo cáo với chi ủy chi bộ kết quả phấn đấu của quần chúng, đề xuất với chi bộ những quần chúng đủ điều kiện để phát triển đảng theo quy định. Công tác xây dựng các báo cáo theo yêu cầu của Đảng bộ khối đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. 

Tại Hội nghị, các đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tích cực đóng góp ý kiến bổ sung vào nội dung dự thảo Báo cáo sơ kết, tập trung vào những vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác phát triển đảng.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Bí thư Chi bộ Ban Dân tộc đã biểu dương sự cố gắng nỗ lực của các đồng chí đảng viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí nhấn mạnh những mặt đã làm được trong 6 tháng đầu năm, những vấn đề còn tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Đề nghị các đảng viên phát huy vai trò, ý thức, trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng để lập thành tích, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đồng chí Bí thư Chi bộ Ban Dân tộc cũng nêu lên những phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đó là: Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố và Đảng ủy Khối về thực hiện chủ đề năm 2020 của Thành phố “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”. Thực hiện tốt Chương trình công tác trọng tâm của Chi bộ năm 2020; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tuyên truyền, quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Thành phố; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 (Khóa XII); phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức; tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, quán triệt Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội; không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần theo nội dung đã phân công đầu năm; thực hiện đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm theo quy định. Lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành làm tốt chức năng tham mưu giúp Thành uỷ, UBND Thành phố quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn; thực hiện chỉ đạo của Thành phố tham mưu Nghị quyết của Thành ủy và kế hoạch của UBND Thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn Thành phố; tổ chức Chương trình Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS đạt thành tích cao trong học tập và Chương trình khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho đồng bào DTTS; chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn phát động các phong trào thi đua và tổ chức các hoạt động cho công chức, người lao động, tạo sự đoàn kết, thống nhất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Tin bài: Thanh Hà

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

35oC

Độ ẩm: 47%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:30:00
ngày 2021-06-19