Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Trưởng Ban Dân tộc Thành phố triển khai Công điện số 26/CĐ-UBND ngày 02/12/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới.
 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố tại Công điện số 26/CĐ-UBND ngày 02/12/2021 về việc triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới, Ngày 03/11/2021, Trưởng Ban Dân tộc đã ban hành Công văn số 411/BDT-VP, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, theo đó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố yêu cầu đồng chí Phó Trưởng ban, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch covid-19 Ban Dân tộc Thành phố, Trưởng các phòng chức năng và toàn thể công chức, người lao động cơ quan Ban Dân tộc Thành phố thực hiện nghiêm các nội dung sau:

         - Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm Công điện số 26/CĐ-UBND ngày 02/12/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; thường xuyên cập nhật các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và của Ban Dân tộc về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong tình hình mới, phù hợp với đặc điểm của cơ quan và địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN của Thủ đô.

         - Phòng Tuyên truyền & Địa bàn tham mưu công tác tuyên truyền, theo dõi, tổng hợp báo cáo kịp thời tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN của Thành phố.

- Văn phòng tham mưu giúp lãnh đạo Ban thường xuyên cập nhật và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và của Ban về công tác phòng chống dịch Covid-19. Tham mưu thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan đúng theo chỉ đạo của Thành phố.

- Các đồng chí công chức, người lao động tiếp tục nâng cao ý thức của bản thân đối với công đồng trong phòng chống dịch; chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó tuyệt đối thực hiện thông điệp “5K”, luôn đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại nơi làm việc, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế tập trung đông người không cần thiết; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.


Tin và bài: Đào Tiến Ba

File gửi kèm:
in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 74%

Tốc độ gió: 17 km/hkm/h

Cập nhật lúc 18:00:00
ngày 2022-01-24