Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?



Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hà Nội sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2015

 Trong 6 tháng qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của  Uỷ ban Dân tộc, Thành ủy – HĐND – UBND TP Hà Nội, công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc đã đạt được hiệu quả đáng kể, góp phần tạo chuyển biến sâu rộng về nhận thức và đời sống kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc miền núi Thủ đô.

 

 Ngày 9/7/2015 tại  Ba Vì, Ban Dân tộc TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị Sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2015. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Chiến -UVTW Đảng- Phó chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, đồng chí Trần Xuân Việt Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBDT, Ban Văn hoá xã hội- HĐND Thành phố, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Văn phòng UBND Thành phố và Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Ba Vì; cán bộ, công chức Ban Dân tộc và Phòng Dân tộc các huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND 14 xã  dân tộc miền núi của Thành phố.


Trong 6 tháng qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của  Uỷ ban Dân tộc, Thành ủy – HĐND – UBND TP Hà Nội, công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc đã đạt được hiệu quả đáng kể, góp phần tạo chuyển biến sâu rộng về nhận thức và đời sống kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc miền núi Thủ đô.

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe các ý kiến phát biểu của đại diện UBND huyện Ba Vì, phòng Dân tộc các huyện và đại  diện một số xã  về nhiệm vụ công tác dân tộc và việc triển  khai thực hiện các chính sách dân tộc trong thời gian qua, đồng thời đưa ra các kiến nghị đề xuất về cách tiếp cận tốt nhất các chương trình, đề án và các chính sách đã triển khai đảm bảo theo kế hoạch.


 

         Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt  biểu dương các kết quả đạt được của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc Thành phố trong 6 tháng qua và yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2015, các đơn vị sở, ngành và các huyện cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm đối với việc thực hiện các đề án, chính sách của Trung ương và Thành phố đối với vùng đồng bào dân tộc và miền núi.  Đặc biệt, cần đổi mới tư duy, tiếp cận với đa dạng nguồn vốn, quỹ  hỗ trợ và kết hợp với ứng dụng khoa học kỹ thuật  để tạo điều kiện cho vùng DTTS triển khai các chính sách, các dự án với mục tiêu trọng tâm là nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện cuộc sống cho đồng bào vùng dân tộc miền núi Thủ đô.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tất Vinh Trưởng Ban Dân tộc Thành phố đã nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 của công tác dân tộc Thành phố cần tập trung những nội dung sau:

1.Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chủ trương chính sách liên quan trực tiếp đến đồng bào dân tộc thiểu số. Tuyên truyền  về Đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước. Phát hành Bản tin Dân tộc Hà Nội theo kế hoạch; tổ chức  bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ cơ sở năm 2015; tổ chức các lớp tuyên truyền pháp luật và tập huấn đối với  người có uy tín trong cộng đồng ...

2. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu giúp UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác dân tộc thông qua việc tham mưu thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, việc thực hiện các chương trình, dự án, xây dựng các kế hoạch, các đề án,.. thuộc lĩnh vực công tác dân tộc.Tăng cường công tác phối kết hợp giữa các cấp, các ngành trong việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc.

3. Hoàn thành dự thảo các Đề án "Đánh giá việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội từ 2008-2015; đề xuất giải pháp thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020"trình UBND Thành phố phê duyệt.

4. Tổ chức triển khai thực hiện các Đề án sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Đề án “Xây dựng mô hình phát triển kinh tế-xã hội bền vững của đồng bào dân tộc Dao tại xã Ba Vì, huyện Ba Vì giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo”; Đề ánNâng cao nhận thức pháp luật và chính sách dân tộc cho cán bộ làm công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2016-2020"; Kế hoạch thực hiện Quyết định 755/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...

5.Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạchsố 185/KH-UBND ngày 31/10/2014 của UBND Thành phố triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 5/12/2014 về thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

6. Tổ chức Chương trình khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho đồng bào 7 xã vùng dân tộc miền núi  huyện Ba Vì.

7. Tổ chức Chương trình tuyên dương học sinh người dân tộc thiểu số thi đỗ đại học  hoặc đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi của Thành phố và quốc gia.

8. Triển khai kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện Kế hoạch số 166/KH-UBND để có cơ sở tham mưu giúp Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết 06-NQ/TU của Thành ủy và kế hoạch số 166/KH-UBND của UBND Thành phố về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi của Thủ đô giai đoạn 2011-2015.

9. Xây dựng kế hoạch và tổ chức hội thi “Tìm hiểu pháp luật” cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2015.

10. Phối hợp với Cục Thống kê Hà Nội tiến hành điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015.

11. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đề ra./.

Khánh Hà

in Quay trở lại
thông báo
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

30oC

Độ ẩm: 75%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 12:00:00
ngày 2020-09-23