Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
 

  • Sáng ngày 3/2, Chi bộ Ban Dân tộc thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

  • Trong không khí phấn khởi và tự hào, đồng chí Trịnh Xuân Tứ, Chi ủy viên đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 90 năm hình thành, rèn luyện và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là đội tiên phong, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, là sự kiện gắn liền với tên tuổi của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Trải qua 90 năm Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được thắng lợi này đến thắng lợi khác, mà đỉnh cao là thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thành lập nên nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, đại thắng Mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, làm tròn nghĩa vụ quốc tế và thực hiện thắng lợi của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

  • Kế thừa và phát huy lịch sử vẻ vang của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, với sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Chi bộ Ban Dân tộc Thành phố luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh tập thể, đẩy mạnh phong trào thi đua, tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025./.


Tin, ảnh: Kim Nhung - Mai Phương

in Quay trở lại
thông báo
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:00:00
ngày 2021-06-23