Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Nội dung phát động phong trào thi đua năm 2020
 

 •    UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  BAN DÂN TỘC


  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                    Hà Nội, ngày  31 tháng 12  năm 2019


  NỘI DUNG

  PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2020

  Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm của của Ban Dân tộc năm 2020 và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Thành phố và Uỷ ban Dân tộc phát động,  Ban Dân tộc Thành phố luôn coi trọng công tác thi đua, khen thưởng và xem đó là đòn bẩy, là chìa khóa để tạo nên sức mạnh tổng hợp, là động lực để đội ngũ công chức và người lao động trong Ban Dân tộc Thành phố vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Chi uỷ Chi bộ, Lãnh đạo Ban và Ban chấp hành Công đoàn cơ quan, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố phát động phong trào thi đua với chủ để: “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”, nhiệm vụ cụ thể:

1. Thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp UBND thành phố quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Phát động phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ, công chức. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo các mặt hoạt động của cơ quan theo quy định.

3. Phát động các phong trào thi đua trong cơ quan hưởng ứng các đợt thi đua của Thành phố, của ngành nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thành phố gắn với việc thực hiện đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trước mắt, phát động đợt thi đua đẩy mạnh hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân Canh Tý gắn với việc tuyên truyền những thành tựu đạt được trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước, của Thủ đô và của ngành năm 2020. Đặc biệt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025, Đại hội thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X, chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020)...

4. Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong cơ quan.

5. Thi đua xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa công sở, góp phần xây dựng người cán bộ, công chức Thủ đô “ Giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, đẹp về văn hóa”. Công chức, người lao động cơ quan không ngừng trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng, ra sức học tập, rèn luyện về mọi mặt để nâng cao chất lượng và năng lực công tác.

6. Thi đua phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau: Chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”; Giữ vững danh hiệu cơ quan đạt chuẩn văn hóa, được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc; Công đoàn cơ quan đạt Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất và gắn với thực hiện đạt các Chỉ tiêu sau:

- 100% công chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt danh hiệu lao động tiên tiến, có 15% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 100% nữ công chức, người lao động đạt danh hiệu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, 100% gia đình công chức, người lao động đạt gia đình Văn hóa.

- 100% tập thể các phòng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 01 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trở lên.

7. Thực hiện đúng Luật Thi đua, Khen thưởng và các quy định của Thành phố về Thi đua - Khen thương. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng với phương châm: Kịp thời, chính xác, công khai, công bằng; chú trọng khen đột xuất và đề xuất khen thưởng tập thể và người trực tiếp lao động, nhất là những hình thức khen thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Tập thể lao động xuất sắc”...

8. Thi đua thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tiếp tục đổi mới phương thức vận hành của bộ máy hành chính nhà nước. Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức về thái độ, nhận thức và kỹ năng để đáp ứng yêu cầu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính.

Đất nước bước sang một năm mới với thế và lực mới, với truyền thống đoàn kết và sáng tạo, kế thừa, phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua; trong không khí sôi nổi phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, chúng ta tự tin, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2020 đã đề ra.

Với niềm tin tưởng sâu sắc, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố kêu gọi toàn thể đội ngũ công chức, người lao động trong cơ quan Ban Dân tộc Thành phố đăng ký thi đua theo chức trách, nhiệm vụ được giao năm 2020 và hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Một lần nữa, chúc các đồng chí và gia đình năm mới Thắng lợi mới, An khang, Thịnh vượng./.

Trân trọng cảm ơn!                     

in Quay trở lại
thông báo
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố: