Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ban Dân tộc Thành phố ban hành và triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại về thủ tục hành chính lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 25/9/2015 của UBND Thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Kế hoạch số 04/KH-BDT ngày 31/01/2020 của Ban Dân tộc Thành phố về công tác cải cách hành chính và các văn bản có liên quan, ngày 01/9/2020, Ban Dân tộc Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-BDT về tổ chức Hội nghị đối thoại thủ tục hành chính lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Yêu cầu của việc tổ chức Hội nghị đối thoại phải bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, diễn ra theo tinh thần thẳng thắn, trung thực, cởi mở, hợp tác, xây dựng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức được tham gia phát biểu ý kiến và nêu những vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố. Đảm bảo mọi phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về TTHC phải được tiếp nhận đầy đủ, xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chức năng của Ban Dân tộc Thành phố với UBND các huyện, UBND các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thành phố trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện TTHC.
Hội nghị đối thoại nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền và giải thích những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc cho tổ chức, cá nhân. Đồng thời, Hội nghị đối thoại góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu dân chủ, công khai mọi hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước để cá nhân, tổ chức theo dõi, giám sát việc thực hiện; phát huy quyền làm chủ, huy động tham gia góp ý kiến của người dân, tổ chức đối với hoạt động của lĩnh vực công tác dân tộc, thông qua đó, nắm bắt được thực trạng, khảo sát sự hài lòng của người dân, tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân về cải cách thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính. Thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại TTHC lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội dự kiến trong tháng 9 năm 2020.

Nguyễn Thị Thanh Hải

File gửi kèm:
in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 73%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 00:00:00
ngày 2021-01-28