Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội nghị công chức và người lao động Ban Dân tộc thành phố Hà Nội năm 2021
 

  Ngày 25/01/2021, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công chức và người lao động năm 2021, triển khai phát động và ký giao ước thi đua năm 2021. Đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc và đồng chí Nguyễn Ánh Dương, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Dân tộc, Chủ tịch Công đoàn Ban chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động, thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn; Báo cáo kết quả hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2019-2020; Báo cáo sử dụng kinh phí tự chủ năm 2020; Báo tài chính Công đoàn năm 2020; Báo cáo tổng kết công tác phong trào thi đua, công tác công đoàn năm 2020; Phát động và Ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2020, Ban Dân tộc Thành phố phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, ngoài thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao với yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, tiến độ hoàn thành. Dưới chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo Ban cùng với sự cố gắng nỗ lực của công chức, người lao động trong Ban, các nhiệm vụ trong chương trình công tác và các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của Thành phố đã hoàn thành tốt, trong đó nổi bật là công tác tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn và thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, tham mưu UBND Thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 phân công; tổ chức thành công Chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân tộc các tỉnh, thành phố phía Bắc tại Thủ đô Hà Nội năm 2020.

Các chính sách dân tộc được thực hiện đầy đủ kịp thời, đúng đối tượng: Tiếp tục triển khai, thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 15/7/2016 về phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020, tham mưu Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện; tham mưu quyết liệt việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 15/5/2020 của UBND Thành phố về việc thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025 năm 2020; tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội; tham mưu trình UBND Thành phố ban hành Quyết định số 4655/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 về việc phê duyệt danh sách bầu bổ sung, thay thế và đưa khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thành phố Hà Nội, giai đoạn 2020-2023; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chính sách người có uy tín 2018-2020; tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2020.

Công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm và chú trọng: Vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định tại địa phương. Năm 2020 đã tổ chức 27 lớp phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi trên địa bàn thành phố, các lớp tuyên truyền hỗ trợ các hoạt động bình đẳng, các lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức pháp luật và chính sách dân tộc cho cán bộ làm công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thành phố cho trên 6500 lượt người..., chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm 2020...

Bên cạnh đó Ban đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, giao dịch hành chính và trang thông tin điện tử của Ban; tổ chức tập huấn, đánh giá nội bộ và công bố theo quy định việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001: 2015. Thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban theo Đề án vị việc làm và phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu công tác theo Quyết định của UBND Thành phố phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm khối hành chính của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội; công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo đúng kế hoạch, đúng quy định...

 Trên cơ sở nội dung các báo cáo, các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện nội quy, quy chế, nhiệm vụ chính trị được giao, đề xuất bổ sung, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan năm 2021, Hội nghị đã thông qua Ngị quyết, các kế hoạch giải pháp; đồng thời phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua giữa các phòng chức năng trong cơ quan Ban Dân tộc năm 2021.

Tại Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 gồm 03 đồng chí; công bố quyết định khen thưởng và trao tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 07 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác dân tộc năm 2020.

         Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc khẳng định để đạt được những kết quả như trên là do có sự thống nhất, phối hợp công tác giữa Chi ủy, lãnh đạo Ban với Ban chấp hành Công đoàn và đặc biệt sự phấn đấu nỗ lực của từng công chức, người lao động trong Ban, khắc phục khó khăn đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chung của cơ quan. Đồng thời đồng chí Trưởng Ban cũng đề nghị toàn thể công chức, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả, đẩy mạnh phong trào thi đua để góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Lãnh đạo các phòng chức năng ký giao ước thi đua năm 2021

 Các đồng chí lãnh đạo Ban và lãnh đạo các phòng chức năng

Đ/c Nguyễn Ánh Dương, Phó Trưởng Ban Dân tộc và đ/c Nguyễn Phúc Hải Phó Trưởng Ban Dân tộc trao tặng giấy khen cho các đồng chí công chức, người lao động có nhiều thành tích trong công tác dân tộc năm 2020


Tin và ảnh: Thanh Hà

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 23:00:00
ngày 2021-03-01