Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số.
 

 

Thành phố Hà Nội có khoảng 9 triệu người, người dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố có khoảng 108 nghìn người, thuộc 50/53 thành phần DTTS sinh sống đan xen cùng người Kinh ở 30/30 quận, huyện, thị xã, chiếm 1,3% dân số. Trong số đó, đồng bào DTTS của Thành phố chủ yếu là dân tộc Mường và dân tộc Dao cư trú tập trung theo cộng đồng tại 119 thôn, thuộc 14 xã của 05 huyện là: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức và Chương Mỹ với trên 55.000 người, chiếm 51% người DTTS toàn Thành phố.

Những năm qua, cùng với việc tham mưu giúp UBND Thành phố thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc, một trong nhiều nhiệm vụ được Ban Dân tộc thành phố Hà Nội coi trọng là công tác tuyên truyền chính sách, phổ biến pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc, miền núi. Trong giai đoạn 2017-2021, Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội đã tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định số 8137/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 12/01/2019 về thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2025”.

Theo đó, từ năm 2018-2021, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội đã phối hợp với UBND các huyện có các xã dân tộc, miền núi tổ chức hơn 80 lớp tập huấn công tác dân tộc và tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hàng chục nghìn lượt đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ chủ chốt của các thôn, xã, người có uy tín, đại biểu tiêu biểu của các thôn và cụm dân cư. Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo chỉ đạo của Thành phố và được lựa chọn trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tiễn tại các địa phương, tập trung vào các vấn đề mà địa phương quan tâm.

Để đồng bào dễ hiểu, dễ vận dụng làm theo, Ban đã coi trọng đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Chỉ tính riêng năm 2021, đã biên soạn và xuất bản 177.300 tờ gấp tuyên truyền các bộ luật, luật: Hình sự; Hôn nhân và gia đình; Phòng, chống bạo lực gia đình; Giao thông đường bộ; An toàn thực phẩm; Bảo vệ môi trường, phát cho các hộ gia đình ở 14 xã dân tộc, miền núi. Ngoài ra, để đa dạng các hình thức tuyên truyền, Ban Dân tộc Thành phố đã ký hợp đồng với các báo: Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị, Tuổi trẻ Thủ đô cấp báo đến các đối tượng là Trưởng thôn, Bí thư chi bộ, người có uy tín và các nhà văn hóa thôn, điểm bưu điện các xã vùng dân tộc, miền núi, giúp người dân có điều kiện tiếp cận với thông tin, nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của đồng bào, góp phần ổn định tư tưởng, làm hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn vùng dân tộc, miền núi nói riêng và của Thủ đô Hà Nội nói chung.


Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn công tác dân tộc và tuyên truyền, phổ biến pháp luật do Ban Dân tộc Thành phố tổ chức tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất

Tuy nhiên, vùng dân tộc, miền núi của Thủ đô không lớn, dù cán bộ làm công tác dân tộc từ Thành phố đến cơ sở trách nhiệm, nhiệt tình song còn có nhiều khó khăn, hạn chế đặc thù như cơ sở hạ tầng dù đã được cải thiện song vẫn còn những bất cập trước nhu cầu phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vẫn còn khó khăn nhất định. Theo đó là những luận điệu xuyên tạc, kích động, chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch, phản động... Vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đồng bào có những khó khăn nhất định.

Trong khi đó, các nội dung cần tuyên truyền đến người dân phải thông qua hội nghị, tập huấn… Những buổi nghe thông tin chủ yếu các đối tượng là cán bộ chủ chốt của các thôn, xã, người có uy tín, một số đại biểu tiêu biểu của các thôn và cụm dân cư, sau đó tuyên truyền lại cho người dân cùng biết nên khó tránh khỏi tình trạng các thông tin không đầy đủ. Bên cạnh đó, trình độ của đồng bào dân tộc thiểu số còn ở mức độ nhất định, sự bùng nổ thông tin trên các trang mạng xã hội với nhiều thông tin trái ngược nhau, đúng sai lẫn lộn được truyền miệng, rỉ tai đã gây ra những tác động đến tâm tư, tình cảm của đồng bào.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc, miền núi thời gian tới cần tập trung vào một số giải pháp sau:

Vùng dân tộc, miền núi của Thủ đô tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, ưu tiên bố trí vốn để thực hiện Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND Thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc, miền núi. Đó chính là “cốt vật chất” cơ bản quyết định đến tư tưởng, tình cảm và niềm tin của đồng bào.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành phố để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó cần mở rộng đối tượng tuyên truyền trực tiếp.

Xây dựng đội ngũ báo cáo viên có chất lượng, có kỹ năng truyền đạt, am hiểu pháp luật, kiến thức xã hội và phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số.  

Xác định nội dung, lựa chọn hình thức phù hợp vì đồng bào dân tộc thiểu số có những đặc thù riêng về tâm lý, phong tục tập quán, trình độ văn hóa. Tài liệu tuyên truyền, chuyên đề bài giảng ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với thực tiễn đời sống và phù hợp với đặc điểm, tâm lý và nhu cầu của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đa dạng hình thức tuyên truyền nhằm giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số thường xuyên được tiếp cận thông tin như: Thông qua các cuộc giao lưu văn hóa, hội diễn văn nghệ, câu lạc bộ dân ca, dân vũ; tổ chức các cuộc thi, hội thi, giao lưu tìm hiểu kiến thức pháp luật, biên soạn và xuất bản sổ tay Hỏi - Đáp hoặc tờ gấp với nội dung dễ đọc và dễ hiểu phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát huy vai trò tuyên truyền của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trách nhiệm, kỹ năng giúp người có uy tín nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên, khích lệ và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có nội dung thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số./.


Kim Nguyên

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 20:30:00
ngày 2022-08-08