Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hà Nội xứng đáng điển hình tiên tiến, dẫn đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số
 

 

Đó là khẳng định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội do UBND thành phố Hà Nội tổ chức chiều ngày 08/5/2023, tại huyện Quốc Oai.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố; Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; các đồng chí đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc UBDT; các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã Thành phố; Ban Dân tộc một số tỉnh phía Bắc; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban, lãnh đạo phòng, công chức Ban Dân tộc Thành phố qua các thời kỳ; đại biểu các xã vùng dân tộc, miền núi; đại biểu là người có uy tín tiêu biểu; lãnh đạo, công chức, người lao động Ban Dân tộc Thành phố.

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Dân tộc Thành phố Nguyễn Nguyên Quân cho biết,  sau mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, vùng dân tộc, miền núi của Thành phố có diện tích hơn 30.000 ha, chiếm gần 10% diện tích toàn Thành phố. Đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố có khoảng hơn 58 nghìn người, thuộc 33 thành phần dân tộc thiểu số, sinh sống đan xen cùng người Kinh ở 29 quận, huyện, thị xã, chiếm 0,9% dân số toàn Thành phố. Đến nay, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố có khoảng gần 108 nghìn người, thuộc 50 thành phần dân tộc thiểu số sinh sống đan xen cùng người Kinh ở 30/30 quận, huyện, thị xã, chiếm 1,3% dân số toàn Thành phố. Song đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung theo cộng đồng tại 119 thôn, thuộc 14 xã của 5 huyện là: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức và Chương Mỹ. Với trên 55.000 người, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường và dân tộc Dao.Đồng chí Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban Dân tộc thành phố Hà Nội

trình bày báo cáo tại Hội nghị

Thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác dân tộc, thành phố Hà Nội xác định việc thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Cùng với việc chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc của Trung ương, Thành phố đã ban hành các chủ trương, chính sách riêng để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS của Thủ đô.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 06-NQ/TU về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền, núi của Thủ đô Hà Nội. HĐND Thành phố đã ban hành các nghị quyết phân bổ ngân sách. Trong 15 năm qua, Thành phố đã dành gần 4.000 tỷ đồng đầu tư trên 380 dự án thuộc các lĩnh vực: giao thông, thủy lợi, nước sạch, y tế, văn hóa, giáo dục ở 14 xã vùng dân tộc, miền núi.

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030. Tổng nguồn vốn dự kiến đầu tư theo Kế hoạch là 2.144,523 tỷ đồng. Trong đó: Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 1.647,702 tỷ đồng (cho 121 dự án); vốn sự nghiệp là 496,821 tỷ đồng.

Những chính sách đúng đắn, kịp thời, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền của Thành phố, của các huyện và sự nỗ lực, cố gắng của đồng bào, đã tạo nên bước chuyển biến căn bản trong phát triển kinh tế - xã hội và làm thay đổi nhanh chóng diện mạo ở vùng dân tộc, miền núi của Thủ đô. Tốc độ phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng DTTS bình quân hàng năm đạt trên 11%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng/người/năm, có xã 60 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo các xã vùng DTTS giảm còn 0,72%. Cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống thuỷ lợi, điện, đường, trường, trạm... được đầu tư nâng cấp; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm nhanh. 100% số hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt và từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất; 100% số xã đã có điểm bưu điện, 100% các thôn có đường dây điện thoại, mạng lưới Internet đến từng thôn, đáp ứng yêu cầu nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đồng bào các dân tộc. 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu làm rõ hơn những kết quả đạt được ở vùng dân tộc, miền núi cùng những đề xuất, kiến nghị trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao việc Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã dành sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo sát sao, cụ thể, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua.

Nhất trí với các giải pháp và kiến nghị của thành phố Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị, hệ thống chính trị của Thành phố tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Đối với cơ quan làm công tác dân tộc tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn để đời sống đồng bào ngày càng tốt hơn. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc mong muốn Hà Nội là địa phương điển hình, dẫn đầu hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030 vào năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, trong các Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội các nhiệm kỳ đều đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về công tác dân tộc. Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội tiếp tục xác định công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô, nhất là việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo chỉ đạo của Trung ương là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, những kết quả đạt được trong 15 năm thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô có được bên cạnh sự quan tâm đầu tư của Thành phố, là sự cố gắng của các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc và đặc biệt là sự chủ động vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, lãnh đạo Thành phố, các sở, ban, ngành, các quận, huyện triển khai thực hiện có hiệu quả 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; đổi mới tư duy, sâu sát thực tiễn đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh vùng dân tộc thiểu số miền núi nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập tại chỗ cho đồng bào các dân tộc thiểu số và bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Thành phố đã xác định.

Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số của Thủ đô, cần tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh bền vững, tiến tới làm giàu chính đáng, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc. 

Ghi nhận những đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trong 15 năm qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 11 cá nhân; tặng Kỷ niệm chương cho 55 cá nhân tiêu biểu đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết các dân tộc. Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 8 cá nhân. Trưởng ban Dân tộc tặng Giấy khen cho 17 tập thể và 15 cá nhân./.


Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trao tặng Bằng khen

cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộcPhó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộcPhó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong 15 năm thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộcPhó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong 15 năm thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộcBộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao tặng kỷ niệm Chương cho các cá nhânCác đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội dự Hội nghịBộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng

Ban Dân tộc thành phố Hà Nội nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lậpThành uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng

Ban Dân tộc thành phố Hà Nội nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lậpĐại biểu Uỷ ban Dân tộc và thành phố Hà Nội thăm quan gian trưng bày

những dụng cụ độc đáo của đồng bào vùng dân tộc thiểu số


Kim Nguyên

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 86%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 07:02:24
ngày 2023-06-03