Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2021, 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2021-2030.

 Chiều ngày 22/12/2021, UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức trực tuyến Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2021, 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2021-2030.

Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Hội nghị

 Dự hội nghị có hơn 500 đại biểu tại 41 điểm cầu gồm: Tại trụ sở UBND Thành phố Hà Nội; trụ sở Ban Dân tộc Thành phố và các sở, ban, ngành Thành phố; trụ sở UBND các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức và trụ sở UBND 14 xã vùng dân tộc, miền núi.

Tại điểm cầu trụ sở UBND Thành phố Hà Nội, đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; các đồng chí lãnh đạo đại diện: Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Văn hóa-Xã hội, Ủy ban MTTQVN Thành phố, Sở Công Thương, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, Trung tâm Xúc tiến, đầu tư thương mại và du lịch; Phòng Dân tộc huyện Ba Vì và 03 đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Ủy viên UBND Thành phố, Trưởng Ban Dân tộc nhấn mạnh: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của UBDT, của Thành phố, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc từ Thành phố đến cơ sở nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức vì vậy năm 2021 công tác dân tộc trên địa bàn Thủ đô đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Nổi bật là:

Đã quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Ngay từ đầu năm các chương trình, kế hoạch công tác đã được xây dựng đầy đủ, cụ thể, khoa học, việc tổ chức thực hiện với quyết tâm cao nên tất cả các nhiệm vụ do UBDT và Thành phố giao đều hoàn thành đúng tiến độ, thời gian, đảm bảo chất lượng.

Đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn. Các chính sách dân tộc nói chung và chính sách đối với người có uy tín nói riêng được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Đặc biệt, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành và đã triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo đúng tinh thần các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ (kinh phí Thành phố bố trí cho giai đoạn 2021-2025 trên 2.100 tỷ đồng, riêng năm 2021 đã thực hiện 743 tỷ đồng). Hà Nội cũng là địa phương thứ 2 ban hành Nghị quyết chuyên đề của HĐND Thành phố quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thủ đô.

Công tác tập huấn và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm và có hiệu quả rõ rệt, nhất là tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại các xã vùng DTTS cuộc bầu cử diễn ra thật sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, tỷ lệ cử tri đi bầu cao (nhiều xã đạt 100%), bầu đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu, ngày bầu cử là ngày hội lớn của toàn dân.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan làm công tác dân tộc và tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt yêu cầu đề ra. Là địa bàn an toàn, ít người nhiễm dịch, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, kinh tế phát triển ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Đồng chí Trưởng Ban Dân tộc Thành phố khẳng định: Những kết quả đạt được của công tác dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội trong những năm qua và trong năm 2021 nói riêng là nhờ có sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố và của UBDT; là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, của cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, sự tích cực phấn đấu vươn lên của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn Thủ đô và đặc biệt là sự đóng góp quan trọng của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS - người có uy tín thực sự là lực lượng nòng cốt, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, là những tấm gương tiêu biểu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nếp sống văn hóa ở nơi cư trú. Đồng thời, đồng chí Trưởng Ban Dân tộc cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập còn tồn tại ở vùng dân tộc, miền núi Thủ đô, đó là các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội còn chưa đồng bộ, thu nhập của người dân nhìn chung còn thấp, mức sống và trình độ phát triển còn khoảng cách khá xa so với vùng đồng bằng đô thị. Đó là các vấn đề trọng tâm đặt ra cho công tác dân tộc của Hà Nội phải quan tâm giải quyết trong thời gian tới.

Đồng thời, đồng chí Trưởng Ban Dân tộc cũng đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tập trung nghiên cứu 2 báo cáo: Báo cáo Tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Báo cáo Kết quả 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2021 và Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND Thành phố về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030. Trên cơ sở đó và bằng kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác ở địa phương, đơn vị đóng góp ý kiến làm rõ hơn kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, về chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn Thủ đô. Đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, kinh nghiệm thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, về phát huy vai trò của người có uy tín trong năm 2022 và thời gian tới, đặc biệt là đề xuất các giải pháp để thực hiện thắng lợi Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Tham luận tại Hội nghị đại diện người có uy tín; lãnh đạo các huyện, xã và lãnh đạo các sở, ban, ngành đã phân tích làm rõ thêm một số kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và chính sách đối với người có uy tín…

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đánh giá cao sự quan tâm của Thành phố đối với đồng bào các dân tộc thiểu số Thủ đô; biểu dương những đóng góp của đội ngũ những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, đề nghị Thành phố Hà Nội quan tâm, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo các Nghị quyết 88/NQ-QH và 120/NQ-QH của Quốc hội, Nghị quyết 12/NQ-CP của Chính phủ và các Quyết định 1409/QĐ-TTg, Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng dân tộc và miền núi Thủ đô...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố đã cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và của đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đồng thời khẳng định, công tác dân tộc, chính sách dân tộc luôn được Thành phố quan tâm, coi là nhiệm vụ chính trị - xã hội quan trọng. Trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, Thành phố vẫn bố trí nguồn kinh phí không nhỏ để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi Thủ đô. Đây là quyết tâm chính trị cao của Hà Nội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố biểu dương Ban Dân tộc Thành phố đã chủ động tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, các chính sách dân tộc nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Đặc biệt, Ban Dân tộc Thành phố đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương tham mưu để HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết chuyên đề quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng cho người có uy tín và UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2021-2030.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 253/KH-UBND của UBND Thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố đề nghị các sở, ban, ngành Thành phố và các địa phương xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện; Các sở, ban, ngành Thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình bám sát vào Kế hoạch để phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ khi mới phát sinh và ngay tại cơ sở; UBND các huyện, các xã phải thường xuyên kiểm tra, rà soát kỹ các dự án nêu trong Kế hoạch để xác định tính chính xác, sự cần thiết phải đầu tư, hiệu quả vốn sau đầu tư, đảm bảo tiết kiệm, tuyệt đối không để tình trạng lãng phí nguồn lực đầu tư.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố cho biết, tại Kỳ họp cuối năm 2021, HĐND Thành phố vừa ban hành Nghị quyết chuyên đề quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng cho người có uy tín. Số tiền hỗ trợ tuy không nhiều, song thể hiện sự quan tâm và đánh giá cao của Thành phố đối với vai trò của người có uy tín. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ làm công tác dân tộc phải luôn nhận thức đúng vị trí, vai trò của người có uy tín và thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố đối với người có uy tín.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 18 cá nhân, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố tặng Giấy khen cho 28 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện chính sách đối với người có uy tín./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND Thành phố:Đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu tại Hội nghịĐồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố phát biểu kết luận Hội nghịĐồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao tặng Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích trong thực hiện chính sách đối với người có uy tínĐồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố trao tặng Bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích trong thực hiện chính sách đối với người có uy tínQuang cảnh Hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND Thành phố


Kim Nguyên - Mai Phương

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 74%

Tốc độ gió: 17 km/hkm/h

Cập nhật lúc 18:00:00
ngày 2022-01-24