Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

“Bộ đội cụ Hồ” với những phẩm chất tiêu biểu
 

Kỷ niệm 71 năm thành lập Quân đội (22/12/1944 - 22/12/2015)Bộ đội Cụ Hồ là một danh hiệu cao quý do nhân dân ta dành cho quân đội ta. Danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ thể hiện đầy đủ phẩm chất tiêu biểu của mẫu người tận trung với nước, với Đảng và tận hiếu với dân, được xây dựng trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng mà cái cốt lõi là sự thấm nhuần mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Sở dĩ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta được mang danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ là vì, quân đội ta từ khi ra đời đến nay, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, cũng hoàn thành tốt ba chức năng: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, luôn luôn trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Từ điểm mấu chốt này, có thể thấy những phẩm chất tiêu biểu của Bộ đội Cụ Hồ được thể hiện ở mấy phương diện nổi bật sau đây:

Trước hết, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Bộ đội Cụ Hồ là mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ chí Minh.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu cao tấm gương trong sáng tuyệt vời của một người luôn luôn tận tuỵ vì nước vì dân. Người nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Và trong “Di chúc” trước lúc đi xa, Người lại một lần nữa khẳng định: “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Đó chính là mục tiêu phấn đấu nhất quán của Bác Hồ. Mục tiêu ấy thấm đẫm chủ nghĩa nhân văn cao cả vì con người, cho con người, thể hiện sâu sắc lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chính trong quá trình chăm lo giáo dục, rèn luyện quân đội, từ những đêm “Giữa dòng bàn bạc việc quân” đến những ngày “Chống gậy lên non xem trận địa”, Bác Hồ đã truyền mục tiêu, lý tưởng đó cho quân đội. Cho nên, có thể nói phẩm chất tiêu biểu, bao trùm nhất của Bộ đội Cụ Hồ“hết lòng hết sức phục vụ nhân dân”, “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”. Nhờ có mục tiêu, lý tưởng đó mà cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn có định hướng tư tưởng và hành động đúng: Bất kỳ việc gì đem lại lợi ích cho nhân dân cũng ra sức làm và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Đúng như Bác Hồ đã nói: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”.

Thứ hai, tư tưởng, đạo đức, tác phong Bộ đội Cụ Hồ là sự thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh.

Phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ phản ánh đậm nét tư tưởng, đạo đức, tác phong cách mạng của Người; là sự biểu hiện phẩm chất của một mẫu người như một nhân vật tập thể, với những nét tính cách nổi bật. Đó là tư tưởng cách mạng triệt để, cách mạng tiến công, chiến đấu đến cùng cho độc lập dân tộc, cho tự do và hạnh phúc của nhân dân; là đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, thắng không kiêu, bại không nản, quyết tâm suốt đời đấu tranh cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phấn đấu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, của dân tộc lên trên lợi ích của bản thân, gắn bó máu thịt với nhân dân, hiên ngang bất khuất trước mọi kẻ thù, nhân hậu và khiêm nhường với bà con, cô bác; đoàn kết, kỷ luật, nhanh nhẹn hoạt bát, miệng nói tay làm, gương mẫu trong mọi công việc và lối sống trong sạch, chân thật giản dị. Nói tóm lại, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ là một phẩm chất dù trong hoàn cảnh nào, kể cả trong điều kiện cực kỳ nguy hiểm đòi hỏi phải hy sinh tính mạng, cũng không chần chừ, do dự; cũng như trong điều kiện thanh bình êm ả của cuộc chiến không có khói súng và mùi thuốc súng, trước sự cám dỗ dịu dàng và lời chào mời, chèo kéo ngọt ngào của những viên đạn học bọc đường, cũng không hề bị mua chuộc, chuyển lay. Đó chính là phẩm chất đặc sắc của một mẫu người chiến sĩ thực sự của dân, do dân và vì dân. Tư tưởng, đạo đức và tác phong của Bộ đội Cụ Hồ đã kiến tạo nên sức mạnh tinh thần, làm cho quân đội ta trở thành một đội quân bách chiến bách thắng, kiên cường chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Thứ ba, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ là truyền thống dân tộc, đặc biệt là truyền thống quân sự Việt Nam, được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển lên tầm cao mới trong thời đại mới.

Bác Hồ là hiện thân của sự kết hợp những tinh hoa truyền thống tốt đẹp nhất của dân tộc với tư tưởng cách mạng triệt để của thời đại. Là con em của nhân dân, quân đội ta đã kế thừa được những tinh hoa ấy, kế thừa truyền thống kiên cường của dân tộc được hun đúc suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, kế thừa tài thao lược của Tổ tiên từng đánh thắng nhiều đội quân xâm lược hung hãn, để xây đắp nên truyền thống của mình. Cái đặc sắc trong truyền thống Bộ đội Cụ Hồ chính là truyền thống dân tộc, đặc biệt là truyền thống quân sự Việt Nam được Bác Hồ kế thừa, phát huy và phát triển, nâng lên chất lượng mới. Nội dung cốt lõi của truyền thống đó là lòng yêu nước nồng nàn, lòng căm thù giặc sâu sắc; là tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, ý chí bất khuất, quật cường, quyết đánh và quyết thắng, biết đánh và biết thắng; là sự cố kết cộng đồng, cố kết dân tộc “Cả nước chung sức đánh giặc”, đoàn kết cán binh “Tướng sĩ một lòng phụ tử”; là sự đậm đà chủ nghĩa nhân đạo, nhân văn cao cả “Đem đại nghĩa thắng hung tàn/ Lấy chí nhân thay cường bạo” (Nguyễn Trãi); là tinh thần chiến đấu kiên cường dũng cảm, mưu trí sáng tạo “lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh”, “lấy chất lượng cao thắng số lượng đông”…

Trên đây chính là những phẩm chất nổi bật thể hiện bản chất cách mạng, tính nhân dân và tính dân tộc của quân đội ta. Đây là những tiêu chí rất quan trọng để nhận dạng Bộ đội Cụ Hồ và để phân biệt Bộ đội Cụ Hồ với các bộ đội khác. Nhờ có những nét đặc trưng đó mà Bộ đội Cụ Hồ đã tạo dựng được cho mình những phẩm chất vừa có tính phổ quát của con người mới xã hội chủ nghĩa, vừa mang đậm tính đặc thù của con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Thực tiễn xây dựng quân đội chứng tỏ rằng Bộ đội Cụ Hồ luôn luôn xứng đáng với lời khen của Bác: “Quân đội ta trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Do giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ mà trong thực tiễn xây dựng quân đội ta, nhất là trong cuộc đấu tranh tư tưởng - lý luận gay gắt diễn ra trong những năm vừa qua, Bộ đội Cụ Hồ luôn luôn tỏ rõ là một đội quân kiên định vững vàng mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, không ngả nghiêng chao đảo trước mọi diễn biến phức tạp của thời cuộc, cũng như trước những âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch đe dọa độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước ta, hòng vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và phi chính trị hoá quân đội ta./.

QUANG HOÀI

in Quay trở lại
thông báo
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

35oC

Độ ẩm: 45%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 17:30:00
ngày 2021-07-27